SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam 1Malaysia.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita sehingga ke hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Muhammad s.a.w dan ahli keluarga serta para sahabat sehingga ke akhir zaman. Selaku pengerusi Jemaah YDP MPP Malaysia dan jurucakap MPPK, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada memberi kepercayaan buat saya memimpin Jemaah YDP kali ini. Sokongan yang anda berikan merupakan amanah yang akan saya laksanakan sebaiknya. Begitu juga kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi yang komited membantu Jemaah YDP dalam melancarkan pergerakan kita.

Melalui Jemaah YDP MPP Malaysia ini, ia menjadi landasan terbaik YDP MPP Malaysia bertukar-tukar idea serta bertindak menangani isu mahasiswa dan seterusnya membantu hasrat kerajaan melahirkan modal insan mahasiswa. Sesungguhnya usaha murni kita ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan kecuali dengan komitmen berterusan dan bersungguh-sungguh. Semoga Jemaah YDP MPP Malaysia kali ini dapat memberikan output terbaik untuk mahasiswa di Malaysia.

Ahmad Wafi bin Sahedan
YDP MPP USM
merangkap Pengerusi Jemaah YDP MPP SeMalaysia
dan Jurucakap Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan