Monday, January 24, 2011

Amanat YB Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin

Bersempena dengan tahun baru 2011, YB Dato' Seri Menteri Pengajian Tinggi telah menyampaikan amanat beliau di PICC tempoh hari. Berikut merupakan ringkasan amanat beliau:


1 AMANAT
8 AGENDA
63 PERNYATAAN DASAR, INISIATIF DAN PERUBAHAN STRUKTURAL

PERNYATAAN DASAR, INISIATIF DAN PERUBAHAN STRUKTURAL DALAM AMANAT TAHUN BAHARU 2011

1. REJUVENASI BUDAYA AKADEMIA SEBENAR
1.1 Universiti sebagai Medan Perdebatan Idea dan Pemikiran
1.2 Budaya Kecemerlangan
1.3 Budaya Kerja Berkumpulan
1.4 Menguruskan Bakat Dalam Universiti
1.5 Terbuka Soal Peralihan Kuasa Kepemimpinan (Succession Plan)
1.6 Nilai dalam Perbelanjaan
1.7 Naib Canselor dan Kepimpinan Akademik
1.8 Berani Melakukan Perubahan
1.9 Bersifat Antarabangsa
1.10 Pengukuran Pencapaian 3R (Relevant, Referred, Respected)
1.11 Pembangunan Niche Area
1.12 Kualiti Tenaga Akademik
1.13 Pelancaran Garis Panduan Integriti Akademik IPT

2. UNIVERSITI DAN KESEJAGATAN
2.1 Projek Agenda Kritikal (Critical Agenda Project-CAP) ke 23
2.2 Mobiliti Ahli Akademik

3. PENEKANAN BERTERUSAN DAN PEMBUDAYAAN KUALITI
3.1 Pelan Pembangunan Modal Insan Inovasi
3.2 Pelan Pembangunan Modal Insan ICT
3.3 Pelan Pelaksanaan Autonomi IPTA
3.4 Kerangka MQF Secara Penuh
3.5 SETARA 2011
3.6 D’SETARA
3.7 MyQUEST
3.8 Sistem Penarafan Politeknik –PolyRate
3.9 Rekayasa AKePT

4. MENGUPAYAKAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
4.1 Pengagihan Dana Penyelidikan Strategik
4.2 Meningkatkan Output Penyelidik dalam Negara
4.3 Pemindahan Jaringan Penyelidikan Pendidikan Malaysia atau Malaysian Research Education Network (MYREN)
4.4 Memberi Nafas Baharu kepada Aktiviti Pengkomersilan Hasil-hasil R&D dari IPT
4.5 Menubukan Pusat Sitasi Malaysia (PSM)
4.6 Mewujudkan Empat Geran Baharu Prototype Research Grant Scheme (PRGS)
4.7 Memantapkan Keupayaan Penyelidikan IPTA-IPTS
4.8 Memperkenalkan Tujuh (7) Platform Penyelidikan Berimpak Tinggi;
4.9 Penyelidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan Berimpak Tinggi
4.10 Menggalakkan dan membangunkan niche negara dalam Pelaksanaan RnD melalui Penubuhan dan Konsortium yang Menggembleng Semua Tenaga Pakar IPT;
4.11 Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi Negara (HiCOE) untuk Menerajui Kluster dan Tema Penyelidikan Tujahan Besar
4.12 Satu (1) COE untuk MTUN
4.13 Phd Industri dan Hubungan Akademia-Industri
4.14 Cuti Sabatikal yang Menarik
4.15 Pendidikan Keusahawanan

5. MEMIMPIN PENGANTARABANGSAAN
5.1 Education Malaysia
5.2 Peningkatan pelajar-pelajar antarabangsa sebanyak 13.5% setahun
5.3 Pasaran Baharu Pelajar-pelajar Antarabangsa (Kurdistan, Tartastan, Korea Selatan, Turki, Menado dan Chile)
5.4 Penonjolan Empat Bidang Pengajian Taruhan
5.5 Sistem Kalendar Akademik IPT Baharu (Julai ke September)

6. MEMPERKASA KUALITI DAN POTENSI PELAJAR
6.1 Dasar e-Learning
6.2 Penambahan Kredit Pembelajaran Bahasa Inggeris
6.3 Lima (5) Peratus Pelajar-pelajar Antarabangsa di IPTA
6.4 Pengukuhan Fungsi Pusat Kerjaya
6.5 Parlimen Mahasiswa

7. MENANGANI PERUBAHAN EKOSISTEM PENGAJIAN TINGGI NEGARA
7.1 Pengembalian Peranan Asal Enrolmen Baharu MTUN menjelang 2015 (60% teknikal)
7.2 Politeknik sasar 150,000 orang pelajar setahun dan sumbang 680,000 orang tenaga mahir menjelang 2020 (45% daripada jumlah 1.5 juta yang diperlukan).
7.3 Unjuran Politeknik – 11 Politeknik Baharu iaitu penambahan Tiga (3) Politeknik Konvensional, Lapan (8) Politeknik Metro di samping Enam (6) Politeknik yang dinaiktaraf.
7.4 Pembelajaran secara Online and Distance Learning
7.5 Artikulasi Politeknik dengan Universiti
7.6 Program-program Baharu Politeknik Mengikut ETP
7.7 Pembelajaran Modular Sepenuh dan Separuh Masa Kolej Komuniti.
7.8 Program Latihan 1Malaysia
7.9 Graduan Nilai Pasaran Rendah
7.10 Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai Teras ke-3 Pendidikan Negara

8. KESEIMBANGAN KE ARAH KESEMPURNAAN NEGARA BANGSA
8.1 Tunjangan Budaya dan Jati Diri.
8.2 Keseimbangan Pemodenan dan Tradisi
8.3 Memimpin Negara Menyelesaikan Kemelut Bangsa
8.4 Pembinaan Sistem Pendidikan Gabungan Seimbangan antara Sains dan Teknologi, Ekonomi, Ilmu Kemanusiaan dan Alam Sekitar.

-sumber daripada laman web khalednordin.com-

0 comments:

Post a Comment